این بازیگر 41 ساله در این عکس در کنار همسرش پیام صابری دیده می شود. عکس جدید زیبا بروفه و همسرش پیام صابری زیبا بروفه بازیگر کشورمان با انتشار عکسی صفحه شخصی اش را بروز کرد. این بازیگر 41 ساله در این عکس در کنار همسرش پیام صابری دیده می شود. زیبا بروفه با انتشار عکس زیر نوشت: ***** سلام، منو پیام جان عزیزم، همسر مهربان دوستان متاهل كانون خانوادتون گرم دوستان مجردم امیدوارم به جمع متاهلین بپیوندین عاشقانه زیبا بروفه در کنار همسرش پیام صابری منبع: صفحه شخصی زیبا بروفه  

عکس جدید زیبا بروفه و همسرش پیام صابری

عکس جدید زیبا بروفه و همسرش پیام صابری

زیبا بروفه بازیگر کشورمان با انتشار عکسی صفحه شخصی اش را بروز کرد.

این بازیگر 41 ساله در این عکس در کنار همسرش پیام صابری دیده می شود.

زیبا بروفه با انتشار عکس زیر نوشت:

*****

سلام، منو پیام جان عزیزم، همسر مهربان

دوستان متاهل كانون خانوادتون گرم

دوستان مجردم امیدوارم به جمع متاهلین بپیوندین عاشقانه

زیبا بروفه در کنار همسرش پیام صابری

عکس جدید زیبا بروفه و همسرش پیام صابری

منبع: صفحه شخصی زیبا بروفه

 

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/